Tanya Jawab Tentang INJIL

Injil

Injil


Kitab Suci I N J I L

Tanya Yusuf : Haruskah saya membacakannya ?

‘Haruskah atau tidak saya membaca Kitab Suci Injil? Ini adalah satu soalan yang bukan hanya ditanya oleh Yusuf tetapi oleh ramai orang Muslim dari berbagai budaya, bahasa, pengakuan dan umur. Jadi, jika anda juga sedang bergumul dengan soalan yang sama ini, cadangan-cadangan berikut boleh membantu anda mencari penyeselesaiannya.

“Saya seringkali mendapati diri saya terperangkap di antara dua pandangan yang bertentangan mengenai Injil..” kata Yusuf sekali lagi :

Yang pertama adalah kesaksian al-Quran tentang KS Injil, yang mengajar umat Islam bahawa Injil itu adalah satu Wahyu daripada Allah – Surah 3/65 dan 5/69 & 71, juga satu pembimbing kepada Manusia, penerang dan satu pengesahan kepada Kitab Taurat – Surah 3/3 dan 5/47.

Kedua, adalah hemat pendapat sekumpulan Ulamak saja – yang menegah pembacaan Kitab Suci Injil dan pada masa yang sama untuk mengkritiknya. Mereka luahkan hemat mereka bahawa kononnya ‘KS Injil sudah dicemari, di ubah dan mengandungi cerita tidak bermoral dan kononnya al-Quran telah “memansuhkan utusannya”.’

Sebelum mulakan perjalanan untuk membuktikan apakah hujah atas ini benar atau tidak, telitilah lima perkara berikut dengan berhati-hati…

Apakah Itu INJIL ?

Perkataan asal Yunani untuk Injil adalah Euanggelion , yang bermaksud khabar atau berita yang baik.

Euanggelion biasanya dipakai untuk mengumumkan satu kejayaan atau satu peristiwa istimewa dan penting dalam ertikata budaya Yunani.

Begitu juga dengan kelahiran Isa al-Masih sebagai Penyelamat (nama Ibrani baginda Yashu = Penyelamat, yang Membawa Keselamatan), telah diberitakan lebih awal oleh Malaikat sebagai satu Khabar Baik (Eunggelion) dari Allah, dalam Lukas 2 : 10-11.

Yesus yakni Isa al-Masih itu adalah kedua-duanya sekali – Berita Baik Allah kepada Manusia, dan pembawa Khabar yang mengisytiharkan Berita Baik Allah – seperti dipaparkan dalam Markus 1 : 15.

Oleh kerana itu, Euanggelion ialah satu ‘istilah teknikal’ yang dipakai untuk merujuk kepada koleksi dua puluh tujuh buku yang menghasilkan Injil. Penyataan asli yang dipakai untuk Injil ialah ‘Perjanjian Baru.’

Perkataan ‘Perjanjian’ harus difahami sebagai suatu Perjanjian yang dibuat di antara dan yang mengikati dua belah Pihak.

Lihatlah nas-nas Al-Kitab yang berikut :

Yeremia 31:31,

Lukas 22 : 20,

2 Korintus 3:6,

Ibrani 8:8, 13; 9:15 & 12:24.

Perjanjian Baru adalah pengesahan Taurat Allah yang telah diberi kepada Nabi Musa, yaitu yang merupakan titik tengah Perjanjian lama.

Apakah INJIL kononnya telah “dicemari” ?

‘Walaupun al-Quran menyatakan KS Injil itu satu Kitab yang telah diwahyukan, satu Pembimbing kepada Manusia, penerang serta pengesahan kepada Taurat, saya (si Yusuf) mendapatinya sukar untuk menjelaskan mengapa ada banyak perbezaan antara ajaran dalam Kitab Suci Injil berbanding dengan ajaran di dalam al-Quran. Untuk menerangkan perbezaan-perbezaan ini, para ulamak dan guru-guru di madrasah kami mengajar bahawa Injil yang asli telah “dicemari oleh perubahan” buatan umat Kristian. Namun demikian, saya tidak dapat menyetujui dengan ajaran yang dipelopori mereka ini dengan penyataan al-Quran dari Surah Yunus 10 ayat 64 :

“TIDAK BERTUKAR-TUKAR Kalimat Allah…”

Dan juga dari Surah al-An-aam 6 ayat 34 :

“TIDAK ada ORANG YANG BOLEH MENGUBAH Firman Allah itu.”

Yusuf meneruskan kata-katanya lagi : “Kalaulah Injil telah ‘dicemari’, mengapa tidak ada dari antara mereka yang menuduh Injil telah dicemari berjaya memberi satu bukti pun berkaitan dengan soalan : Bila, Bagaimana, Oleh siapa, Dimana dan Sebab Apa KS Injil itu telah diubahkan!?”

Apakah ‘perubahan-perubahan’ itu dilakukan sebelum atau selepas al-Quran diturunkan? Jika sebelum, mengapakah Allah telah perintahkan Nabi Muhammad untuk merujuk kepada ahli-ahli Kitab seperti berikut :

“Jika engkau syak wasangka tentang apa yang kami turunkan kepada Engkau ya Muhammad, hendaklah engkau tanyakan kepada orang-orang yang membaca Kitab sebelum engkau. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu,sebab itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang syak wasangka.”
Surah 10 Yunus 94

Bagaimanakah Muhammad harus meminta nasihat tentang Al-Quran dari orang yang kononnya ‘telah mengubah dan mencemarkan Kitab suci mereka’

Jika ‘pencemaran’ itu kononnya berlaku selepas kedatangan Al-Quran, bagaimana pula dapat pengkritik menerangkan kewujudan beribu-ribu nashkah manuskrip yang jauh lebih awal daripada al-Quran yang menyetujui dan mengamini dengan kandungan Kitab Suci Injil yang telah ada sehingga hari ini ?

Tanya Yusuf : Apakah INJIL diwahyukan ?

Kali ini, Yusuf menanya sahabat Kristiannya yang bernama Andy, “Orang Muslim percaya Injil itu telah diberi, diwahyukan, dan diajar kepada Isa (QS 5/49, 113, 57:27).”

“Apa pula dengan kepercayaan umat Kristian ?”

Hazrat Isa al-Masih tidak mengimlakkan risalat baginda kepada para Hawariyyun, yakni para pengikut-pengikut baginda. Seperti seorang majikan yang berikan imlakan atau dictationnya kepada seorang keraninya untuk dijadikan buku.

Murid-murid Al-Masih Isa telah mengikuti baginda ke mana-mana dia telah pergi dan melayani daripada hari pertama mereka telah dipanggil oleh Isa mengikutinya. Tetapi mereka tidak pernah bersubahat bersama-sama untuk membentuk, menyusun atau menghasilkan sebuah Kitab Injil.

Sebelum kewafatan, kebangkitan dan keberangkatan kembali Hazrat Isa, Dia telah berikat janji dengan murid-muridnya bahawa Dia akan mengutus Roh Kudus yang akan mendiami di dalam jiwa mereka, memenuhi mereka dan seterusnya membimbing mereka dalam pembangunan iman mereka – Yohanes 14:16-17.

Roh Kudus juga akan mengajar para murid Isa Al-Masih segala-galanya serta mengingatkan mereka tentang semua yang baginda telah lakukan dan katakan kepada mereka, seperti Isa sendiri telah menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6.

Janji Isa Al-Masih sudah termakbul kepada para Hawariyun pada Hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus sendiri telah datang kepada murid-murid baginda dan mendiami dalam mereka. Seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul-rasul 2 : 1-4 (juga dalam ayat-ayat 15-21).

“Apabila hari Pentakosta telah tiba, semua orang yang percaya kepada AlMasih berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin yang kuat.
Bunyi itu memenuhi rumah di mana mereka sedang duduk.

“Lalu mereka nampak sesuatu yang menyerupai lidah api yang menjalar dan menghinggapi setiap orang di situ.

Mereka dikuasai oleh Roh Allah dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, menurut anugerah yang diberioleh Roh Allah kepada mereka.”

Oleh kerana itulah, Risalat Injil Al-Masih Isa diwahyukan dan diilhamkan oleh Roh Allah (yakni Roh ul-Kudus) kepada para hawariyun dan murid-murid baginda, Roh Allah itu bukan saja telah mengajar dan mengingatkan ajaran-ajaran Isa kepada para pengikut baginda, malah Dia telah memperkenankan dan menetapkan kehendak dan kerelaan Allah sendiri kepada mereka, supaya risalah dan ajaran-ajaran Isa Al-Masih itu sah dan kekal sehingga HARI INI!

Tanya Yusuf Lagi : “Sekirannya apa yang diucapkan umat Isa itu benar…”

“Saya hanyalah seorang biasa,” kata si Yusuf. “Saya bukanlah seorang yang pakar agama yang dapat menyelami isu rumit ini. Yang saya benar-benar inginkan ialah KEBENARAN.

“Apakah ‘bahayanya’ jika saya membaca Kitab Suci Injil ?

“Bagaimanakah dapat saya tentukan sama ada Kitab Suci Injil, itu Firman Allah, jika saya tidak membacakannya diri sendiri?

“Jika apa yang dikatakan oleh umat Kristian salah, saya tidak rugi sebagai seorang Muslim.

“Sebaliknya, jika apa yang diucapkan umat Kristian itu adalah benar , apakah manfaatnya bagi saya terus sebagai seorang Islam ?”

“Isu Kebenaran ini bukanlah sekadar perbezaan pendapat sahaja, sebaliknya ia adalah persoalan kehidupan kekal abadi dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat!

“Saya seharusnya tidak boleh membiarkan isu ini ditentukan oleh orang lain!”

Yang PASTI ialah Allah maha Kuasa, yang mahu segala yang baik bagi umat Manusia, TIDAK akan menyatakan kebenaran tentang diri-Nya dalam dua pengajaran yang bertentangan untuk mengelirukan dan membingungkan umat-Nya.

Mengapakah saya tidak boleh membaca Kitab Suci Injil untuk membandingkan pengajarannya dengan pengajaran di dalam al-Quran ? Khususnya mengenai tajuk-tajuk seperti Isa Al-Masih, Pengampunan Dosa, Kehidupan Kekal Abadi, Hidup di Dunia dan di Akhirat dan sebagainya?
Tanya Yusuf : “Allah tidak ada Anak.”

Jawab Andy :

Saya memang setuju dengan pendapat anda bahawa Allah tidak memperolehi Anak melalui perhubungan jasmaniah dengan Siti Maryam, seperti dicatit dalam Injil Lukas 1 : 34-35.

Istilah ‘Anak’ ini haruslah difahami di dalam konteks nas tersebut dan merujuk kepada perhubungan teristimewa dan unik antara Allah dan Al-Masih Isa dan boleh diandaikan seperti pertalian di antara seorang anak dan ayahnya.

Isa Al-Masih itu begitu akrab dengan Allah seperti mana anak dengan bapanya. Dalam bahasa Melayu pun ada bahasa kiasan yang menggambarkan maksud yang teristimewa yakni ‘Anak Kunci‘ yang tidak bererti bahawa kunci itu telah beristeri lalu menghasilkan anaknya! Ungkapan-ungkapan lain yang wujud dalam bahasa Melayu adalah seperti ‘Anak Sungai‘, ‘Anak Buah‘ dan juga ‘Anak Jalanan‘. Mustahillah untuk kita fahami kata-kata tersebut secara jasmaniah atau pun fizikal, kan!

Walaupun begitu, contoh-contoh ini hanyalah tanda dan simbol untuk melambangkan kebenaran yang membantu kita memahami siapakah sebenarnya Allah itu.

Nas AlKitab dalam Ayub 11:7 dan Yesaya 40:8 mengingati kita bahawa Manusia itu tidak dapat memahami sepenuh-penuhnya siapa Allah itu, kerana Allah itu adalah Roh, serta Dia jauh lebih besar daripada kita!

Tanya Yusuf : “Bagaimanakah Boleh Saya Mula Membaca Kitab Suci Injil…”

“Bagaimanakah caranya boleh saya membaca sebuah Kitab Suci Injil ?” Tanya Yusuf, “Saya tidak pernah membacakannya sebelum ini.”

Jawab Andy :

“Saudara Yusuf, Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat
membantu anda membaca dan memahami Kitab Suci Injil :”

 1. Perolehilah sebuah terjemahan Kitab Suci Injil dalam bahasa yang anda dapat memahami.
 2. Aturkan masa dan tempat untuk membaca KS Injil tanpa gangguan.
 3. Mintalah bimbingan Rohul Kudus, yang telah menyatakan hakikat dan kebenaran kepada para murid-murid Isa al-Masih, untuk menyatakan maksud utusan serta risalah Injil kepada anda.
 4. Mintakan-Nya supaya membuka mata, minda dan hati anda itu.
 5. KS Injil dibahagikan kepada dua puluh tujuh buku. Setiap Buku itu dibahagikan kepada bab-babnya dan setiap bab pula dibahagikan kepada ayat-ayatnya, contohnya Yohanes 6:35 merujuk kepada Yohanes Bab 6 dan ayat 35.
 6. Bacalah sekurang-kurangnya satu Bab supaya anda memiliki fahaman yang lebih dalam, demi konteks ayat-ayat itu.
 7. Apabila anda membaca sesuatu yang menarik perhatian anda, benarkan diri anda masa untuk merenungi perkara itu.
 8. Jika anda mempunyai apa-apa persoalan tentang Kitab Suci Injil secara am atau pun spesifis, sila hubungilah dengan kami melalui alamat emel yang tertera dalam laman web Bahasa ini!
Share

Apabila Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan atas artikel ini, silahkan menghubungi kami dengan cara klik link ini.

8 Comments

 1. tiada tuhan selain Allah ada dlm al-Qur`an

  Tiada tuhan selain Yesus apakah ada d dlm bibel/injil/al kitab/al kohol???

 2. Sebaiknya sdr tamy mempelajari lg kitab alquran nya dengan sebaik2nya..kalau sdh paham benar , tolong jelaskan banyaknya kontradiksi yang mencerminkan Allahnya Orang Islam itu adalah Allah yg pelupa, pembunuh, penyembah berhala dan banyak lagi…..karena saya lihat sdr tamy msh awam dengan Alqurannya sendiri dan hanya menelan bulat2 doktrin islam itu sendiri tanpa menelaahnya lebih dalam. terima kasih

 3. Saudara Tamy, apakah anda tahu apa yg terjadi dgn Nabi Muhammad SAW ketika ia mendapat wahyu…??? Jika memang anda tahu, maka selidikilah Al-Qur’an dengan seksama…!!!

 4. teruslah mengabarkan Injil ………….

 5. islam mengajarkan bahkan dalam Al-quran disebutkan Allah SWT itu satu/ esa.Dian tidak mempunyai anak dan tidak juga diperanakkan.QS Al-ikhlas: ayat 3.disini jelas bahwa Allah SWT sendiri tanpa butuh pertolongan yang lainnya. malahan makhluk yang lainnya termasuk manusia membutuhkan pertolongannya…
  bearti sama hal nya nabi Isa as/ yesus bagi umat kristiani serta nabi Muhammad SAW. mereka sama2 membutuhkan pertolongan serta petunjukkan Allah SWT dalam menyiarkan agama yang mereka bawa…
  yang saya pelajari selama ini adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah tuhan yang harus disembahkan melainkan utusan Allah SWT yang membawa kabar dari dari Allah SWT (alquran)serta ajaran islam lainnya.

  begitu juga dengan Nabi isa as, sepanjang buku yang saya baca, semuanya menjelaskan bahwa nabi Isa tidak tidak pernah mengakui bahwa dia tuhan..dia sama seperti Nabi-nabi atau utusan-utusan Allah yang lain yang mempunyai tugas menyiarkan agama yang menyuruh umatnya MENYEMBAH sang pecipta ALLAH SWT. jadi bagaimana bisa umut kristiani setelah kenaikan nabi isa as kelangit samapi beranggapan bahwa dia anak tuhan dan MENYEMBAH nabi isa seperti menyembah ALLAH..
  masak manusia menyembah manusia…menyembah berhala aja gak boleh yang dibuat manusia apalagi menyembah manusia yang sama kedudukannya dimata ALLAH kecuali keimanan dan ketaqwaanya…

 6. Saudara nanda, coba anda baca Alkitab perjanjian baru (jangan sungkan tidak ada rugi nya) ISA ALMASIH tidak pernah menyiarkan agama yang mencetuskan agama hanya Alquran (coba baca Alquran dan pahami jangan pake katanya – katanya).

  Tidak ada rugi sedikitpun bagi anda untuk membaca artikel – artikel serta buku -buku di situs ini, bagaimana situs ini memahami ayat Alquran dan perjalanan nabi Muhammad dari sudut pandang Kristen.
  Selanjutnya terserah anda bagaimana memahami, menyimpulkan serta logika.

  MEMILIH YANG TERBAIK ADALAH MELIHAT DARI DUA SUDUT PANDANG YANG BERBEDA

 7. SEBAGAI BAHAN DISKUSI dan mohon maaf klo agak keras….

  Saya pernah membaca sebuah artikel tentang beberapa peraturan dalam berpuasa di Islam, lupa aq baca dimana, klo ada yang tahu, tolong si share ya…… Thx…
  peraturan tentang bercumbu dengan pasangan ketika sedang berpuasa (bukan setelah berbuka puasa), seorang pengikut muhammad sedang melihat muhammad sedang bercumbu dan berciuman dengan salah seorang istrinya… melihat hal itu ia bertanya, apakah boleh mencumbu pasangan kita ketika sedang berpuasa.. maka muncullah peraturan yang membolehkan mencumbu pasangan ketika berpuasa, dan ditambahi pula statement yang menyatakan bahwa sebenarnya Nabi muhammad adalah manusia yang paling kuat dalam menahan hawa nafsunya… trus knpa dia mencumbu istrinya saat sedang berpuasa? Trus bagaimana saat ia sedang bercumbu pengikutnya bisa melihat? apakah muhammad sering bercumbu dihadapan publik?
  bagaimana hal itu dapat dikatakan kuat dalam menahan hawa nafsunya? saya sering memperhatikan statement-stament lain yang muncul sangat bertentangan dengan tingkah laku muhammad yang sebenarnya… jadi bingung…. Knpa bisa muncul statement yang baik dari tingkah laku yang tidak baik ya?

  Mohon penjelasannya….

  seperti tingkah laku muhammad yang menikah puluhan kali, bahkan ada pernikahan yang mengundang kontroversi (bertentangan) dengan Alquran yang telah diwahyukan Allah pada saat itu sehingga turun lagi wahyu Alquran yang khusus memberikan keistimewaan kepada muhammad tentang pernikahan… Kemudian Statement dari para muslim mengatakan bahwa muhammad memiliki banyak istri karena untuk menolong dan mengangkat derajat wanita-wanita yang yang dinikahinya… Padahal ada sebagian diantara istri muhammad dinikahi dalam keadaan yang sangat tertekan (dalam tawanan perang), atau sebelumnya telah memiliki suami yang sah, kemudian dengan ayat Alquran yang baru maka muhammad dapat menikahi mereka dengan sah….

  Trus klo dikatakan lagi, poligami lebih baik dari pada berbuat zinah… menurut saya muhammad juga sering bersetubuh dengan budak-budak yang dimilikinya, apakah ini juga bukan tindakan tercemar dan zinah?

  -Apakah orang-orang terlalu takut untuk mengkritik muhammad karena muhammad adalah seorang nabi?

  -apakah mereka takut akan diintimidasi oleh muhammad dan pengikut2nya? (karena kita ketahui bersama bahwa di dalam Alquran bahwa pembangkangan terhadap nabi bisa dikatakan sebagai kafir).

  -apakah Alquran dapat dijadikan pembenaran yang sah atas tindak-tindak kejahatan (pembunuhan dan perampasan) yang dilakukan olah muhammad dan pengikutnya (kalo bisa, hal ini sangat bahaya)? sedangkan saja muhammad sendiri sering melanggar ayat Alquran yang dikeluarkan pertama kali dan kemudian baru muncul pengecualian untuk dirinya (atau sebelum dia telah melanggar, maka turun ayat pengecualian, sehingga dia tidak dikatakan melanggar)…

  Menurut saya dengan sistem turunnya ayat-ayat Alquran yang sepenggal-sepenggal akan sangat menguntungkan muhammad dan pengikutnya untuk mencapai kepentingannya sendiri. Karena jika ada ayat-ayat pengganti di dalam Alquran, maka Alquran dapat disamakan dengan UU yang ada di Indonesia yang seringkali menggunakan sistem trial & error untuk menemukan hal yang lebih baik. Jika UU yang ini tidak baik atau ada yang kurang maka dapat direvisi sewaktu-waktu.

  Apakah ayat-ayat tentang puasa yang ada di dalam Alquran diturunkan pada saat awal mereka melakukan puasa? apakah muncul lagi ayat tentang puasa yang menyempurnakan ayat-ayat sebelumnya? misal : seperti Sangsi untuk hubungan sex pada siang hari bulan puasa adalah yang bersangkutan harus berpuasa 40 hari secara berturut-turut. kalo dia tidak mampu maka dia harus memberi makan kepada fakjir miskin selama 40 hari Apakah sanksi itu sudah ada sejak awal puasa diatur dalam Alquran?

  Menurut saya Alquran dapat sangat disanksikan kebenarannya…. apalagi jika ada ayat yang mengatakan (mengutip dari perkataan anda):
  “MUhammad telah diampuni oleh Allah swt, kesalahan yang sudah maupun yang belum diperbuatnya”
  Tidakkah anda pernah mempertanyakan dalam hati anda tentang kebenaran ayat ini?

  Menurut saya Allah telah ceroboh telah memberikan muhammad, Alquran dengan ayat yang turun sepenggal-sepengal, dan kecerobohan yang terbesar adalah menurunkan sebuah ayat yang sangat memberikan kesempatan yang sangat besar untuk muhammad mempersalahgunakan kepercayaan itu dengan ayat yang sangat ampuh yaitu “MUhammad telah diampuni oleh Allah swt, kesalahan yang sudah maupun yang belum diperbuatnya” Artinya semua dosa dan kesalahan muhammad akan diampuni, apapun itu baik sekarang maupun yang akan datang…

  Dengan adanya ayat itu muhammad bisa saja selama ini telah banyak membuat ayat-ayat Alquran demi kepentingannya sendiri, mulai membenarkan tindakannya yang kejam tehadap orang-orang yang dianggap kafir (padahal di dalamnya juga terdapat orang ahli2 kitab, tapi masih saja orang2 itu disebut kafir). Pernahkah anda bertanya “mungkinkah ada ayat Alquran yang muncul dari dalam benak muhammad sendiri?” karena Allah telah memberi kendali penuh muhammad terhadap alquran (tentunya dengan didukung ayat super itu)? Kenapa Allah sangat mengurusi kehidupan rumah tangga dan kepuasan utusannya dengan ayat-ayat suciNya itu? Bukankan telah dikatakan bahwa ayat Alquran itu untuk semua manusia (termasuk muhammad), kenapa muncul pengecualian untuk muhammad (yang pada halnya hanya manusia biasa)?

  Apakah anda juga pernah bertanya kenapa ayat Alqura tidak berhenti diturunkan selama muhammad masih hidup (maksudnya knpa koq tidak berhenti sebelum 10/5/3/dsb tahun muhammad meninggal)? kenapa tidak diturunkan seluruh ayat-ayat untuk mengatur sesuatu, knpa selalu ada ayat lain yang mengikuti? hal ini bisa membuat orang yang hidup pada jaman itu bingung dengan peraturan yang berubah-ubah (sama kaya UU di negeri kita ini).

  Pernahkah anda bertanya seperti demikian? muhammad = Alquran?

  Maaf untuk menyambung komentar saya di atas…

  Intinya menurut saya, setelah munculnya ayat “MUhammad telah diampuni oleh Allah swt, kesalahan yang sudah maupun yang belum diperbuatnya”, Allah tidak akan bisa mencegah muhammad untuk menggunakan Alquran sebagai senjata untuk mencapai tujuan dan kepentingan pribadi dirinya sandiri. Karena dosa apapun yang dilakukan muhammad (termasuk menggunakan Alquran sebagai jalan pentas mencapi tujuannya) pasti akan diampuni oleh Allah (ditambah lagi di dalam Alquran dikatakan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji atau sumpahnya)…. Hal ini adalah kesempatan besar bagi muhammad untuk BERTINDAK SEBAGAI ALLAH melalui Alquran, karena tidak ada yang akan tahu jika ada ayat Alquran yang merupakan buatan muhammad, meskipun Allah Maha Tahu, ALLAH TIDAK DAPAT BERBUAT APA-APA SELAIN MEMAAFKAN DOSA MUHAMMAD…

  Hal ini sangat dapat menyebabkan keabsahan Alquran sebagai wahyu dari Allah dipertanyakan… Karena kita tidak pernah tahu isi hati manusia termasuk muhammad… Kalo Allah sudah pasti Maha Tahu, dan pasti Allah tidak akan mungkin mengeluarkan ayat seperti itu, karena itu sama saja memberikan kesempatan pada manusia (muhammad) untuk mengakui hasil pikirannya sebagai Firman Allah… Kalo Allah sudah pasti Maha Tahu, sudah pasti ayat Alquran akan diturunkan semuanya pada saat bersamaan (tanpa ada revisi ayat pengganti), sehingga tidak perlu ada penungguan yang panjang untuk menunggu Alquran itu sempurna…

  Thx…

  Semoga Dapat Menjadi bahan perenungan kita bersama… Maaf klo agak keras, tapi ini adalah sebuah kemungkinan yang bisa terjadi… skali lagi Thx…

 8. 1. Alkitab diwahyukan oleh Rohul Kudus kepada orang2/nabi2 dari berbagai jaman Adam sampai Yesus. Mengagumkan apa yang mereka tulis adalah satu alur pemikiran dari Sang khalik, tidak terputus sambung menyambung tentang adanya dosa di dunia dan perlunya Penebus terhadap dosa. Alkitab berkata “Injil itu telah dijanjikanNya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabiNya dalam kitab-kitab Suci, tentang AnakNya, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitanNya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.
  2. Alkitab tertua ditemukan di sebuah gua di Qum’ran oleh seorag anak suku Bedoin, dibandingkan dengan isi Alkitab sekarang ini adalah sama. Ini membantah segelintir orang yang menyatakan Alkitab sudah diubah sana-sini. Alkitab berkata “Langit dan bumi akan berlalu, tetapi Firman Allah tinggal tetap”.
  3. Isi / perintah Alkitab ada di atas tingkatan ajaran2 lain. Misalnya ajaran Taurat “mata ganti mata, gigi ganti gigi”, tetapi ajaran Yesus ” Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, siapa yang menampar pipi kananmu berikan juga pipi kirimu”. Ajaran Konfusius ‘jangan melakukan hal yang tidak kau inginkan dilakukan terhadapmu’ (pasif), Yesus berkata ” Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka (aktif).’ Ajaran lain mengatakan “Kasihilah sesamamu, dan bencilah musuhmu.” Yesus berkata ” Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.”
  4. Alkitab sebagai Firman Allah, tidak perlu ditambahi oleh peraturan/hukum buatan manusia/ adat istiadat/

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.